Karate-do vrtec

Karate-do vrtec je prilagojen vadbeni program karateja za predšolske otroke. Vadba otrokom ponuja zdravo psihofizično športno-borilno dejavnost, ki ugodno vpliva na njihov telesni in umski razvoj. Redna vadba razvija ravnotežje, odzivnost in domišljijo, otroci pridobijo več moči, hitrosti in koordinacije. Otroci se skozi borilne, motorične in elementarne igre naučijo prilagajanja partnerju, izkoriščanju njegove sile in empirično izkusijo, kako svoje telo v prostoru uporabljati optimalno.

Kako poteka trening?

Trening karateja se začne s tradicionalnim pozdravom, s katerim izrazimo medsebojno spoštovanje, spoštovanje do učitelja, veščine, prostora in časa, ki smo ga namenili vadbi. Otroci pridobijo občutek za sodelovanje v skupini in za vlogo vsakega posameznika, ki jo pri tem odigra.

Prijateljski duh in sodelovanje sta prisotna v vsakem trenutku vadbe. Namesto grobe tekmovalnosti otrokom ponujamo partnerski odnos, v katerem vsak udeleženec pridobi nekaj zase, se razvija in izpopolnjuje.

Trening se nadaljuje z ogrevanjem in pripravo na tehnični del, ki se posveča vsem delom telesa. Poudarek je na zdravi drži hrbtenice in pravilni rabi celega telesa, kar je osnova za otrokovo telesno zdravje in razvoj. Otroci se predvsem skozi igro naučijo prvih osnov borilne veščine.

Tehnike so zasnovane ergonomsko in upoštevajo naravne danosti človeškega telesa. Od otrok ne zahtevajo posebnih telesnih predispozicij. V karateju so lahko zelo uspešni tudi nekoliko šibkejši otroci, saj se naučijo izkoriščati moč partnerja, ki napada, da na njeni podlagi naredijo lepo in učinkovito tehniko. Naravno močnejši otroci se s tem naučijo spoštovanja šibkejših, šibkejši pa pridobijo na zdravi samozavesti.

Otroci po prvem šolskem letu udeleževanja treningov v karate vrtcu lahko pridobijo svojo prvo karate stopnjo - 8. kyu, ki jo na pasu za kimono označimo z eno črno črtico. Po drugem letu karate vrtca pa otroci lahko pridobijo še drugo karate stopnjo - 7. kyu, ki se na pasu označi z dvema črnima črticama.