Karate toitsu-do urnik

Karate-do vrtec: sreda, 17:30 - 18:30

Karate toitsu-do za osnovnošolce, 1x tedensko: sreda, 17:30 - 18:30

Karate toitsu-do za osnovnošolce, 2x tedensko: ponedeljek, 18:00 - 19:00 in četrtek, 17:15 - 18:15

Karate toitsu-do za odrasle: ponedeljek, 19:00 - 20:30 in četrtek, 19:45 - 21:15

ZenDO (zenovska meditacijska praksa - zazen): četrtek, 18:30 - 19:30


Karate toitsu-do cenik

Karate-do vrtec (1x tedensko): mesečna vadnina 30,00 € | s popustom 25,50 €*

Karate toitsu-do za osnovnošolce, 1x tedensko: mesečna vadnina 30,00 € | s popustom 25,50 €*

Karate toitsu-do za osnovnošolce, 2x tedensko: mesečna vadnina 35,00 € | s popustom 29,75 €*

Karate toitsu-do za odrasle, 2x tedensko: mesečna vadnina 45,00 € | s popustom 38,25 €*

ZenDO (zenovska meditacijska praksa - zazen): Podajanje praktičnih navodil in teoretskih vsebin je brezplačno. Za pokrivanje stroškov najemnine pa se plačuje nizka mesečna članarina, ki je odvisna od števila obiskovalcev v tekočem mesecu.

*15-odstotni popust po ceniku priznamo članom skupnega gospodinjstva, ki ob vpisu predložijo ustrezno dokazilo. Osebe z zelo nizkimi dohodki lahko za določeno obdobje pridobijo od 10 do 30-odstotni popust na osnovno ceno. Višina popusta in njegovo trajanje se določita na podlagi individualnih okoliščin in predloženih dokazil.


Mesečna vadnina je obrok sezonske vadnine v višini ene desetine. Zato je znesek mesečne vadnine za vsak obračunani mesece vedno enak, neglede na število posameznih vadbenih enot v mesecu, za katerega se obračunava, in neglede na število vadbenih enot, ki se jih vadeči udeleži. Prvi vpis v vadbeni program je brezplačen. V primeru izpisa in nato ponovnega vpisa obračunamo vpisnino, če je od izpisa preteklo manj kot 180 dni. Cena ponovnega vpisa znaša 50,00 € z DDV.

Učenec se zavezuje, da bo vadnino plačeval redno in v roku na podlagi prejetih računov od podpisa pristopne izjave do pisnega izstopa. Vadnino se obvezuje poravnati za tekoče obračunsko obdobje, v katerem pride do izstopa.

Računi se izdajajo v PDF obliki in odpremljajo po elektronski pošti.


Cenik je bil spremenjen 08.10.2016 in velja do spremembe.