Karate-do vrtec

»V karate vrtcu malčki pridobijo občutek za sodelovanje v skupini in se predvsem skozi igro naučijo prvih osnov borilne veščine.«


Karate-do vrtec je prilagojeni vadbeni program karateja za predšolske otroke. Vadba otrokom ponuja zdravo psihofizično športno-borilno dejavnost, ki ugodno vpliva na njihov telesni in umski razvoj. Redna vadba razvija ravnotežje, odzivnost in domišljijo, otroci pridobijo več moči, hitrosti in koordinacije. Otroci se skozi borilne, motorične in elementarne igre naučijo prilagajanja partnerju, izkoriščanju njegove sile in empirično izkusijo, kako svoje telo v prostoru uporabljati optimalno.

 
 
 

Kako poteka trening?

Trening karateja se začne s tradicionalnim pozdravom, s katerim izrazimo medsebojno spoštovanje, spoštovanje do učitelja, veščine, prostora in časa, ki smo ga namenili vadbi. Otroci pridobijo občutek za sodelovanje v skupini in za vlogo vsakega posameznika, ki jo pri tem odigra.

Prijateljski duh in sodelovanje sta prisotna v vsakem trenutku vadbe. Namesto grobe tekmovalnosti otrokom ponujamo partnerski odnos, v katerem vsak udeleženec pridobi nekaj zase, se razvija in izpopolnjuje.

Trening se nadaljuje z ogrevanjem in pripravo na tehnični del, ki se posveča vsem delom telesa. Poudarek je na zdravi drži hrbtenice in pravilni rabi celega telesa, kar je osnova za otrokovo telesno zdravje in razvoj. Otroci se predvsem skozi igro naučijo prvih osnov borilne veščine.

Tehnike so zasnovane ergonomsko in upoštevajo naravne danosti človeškega telesa. Od otrok ne zahtevajo posebnih telesnih predispozicij. V karateju so lahko zelo uspešni tudi nekoliko šibkejši otroci, saj se naučijo izkoriščati moč partnerja, ki napada, da na njeni podlagi naredijo lepo in učinkovito tehniko. Naravno močnejši otroci se s tem naučijo spoštovanja šibkejših, šibkejši pa pridobijo na zdravi samozavesti.

Napredovanje po stopnjah

Otroci po prvem šolskem letu udeleževanja treningov v karate vrtcu lahko pridobijo svojo prvo karate stopnjo - 8. kyu, ki jo na pasu za kimono označimo z eno črno črtico. Po drugem letu karate vrtca pa otroci lahko pridobijo še drugo karate stopnjo - 7. kyu, ki se na pasu označi z dvema črnima črticama.


Urnik in lokacija

Karate-do vrtec, 1x tedensko, 60 minut
Sreda, 17:30 - 18:30
Plesna dvorana SGGOŠ, Ljubljana, Dunajska cesta 102


Cena

Karate-do vrtec: mesečna vadnina 30,00 €


Karate-do vrtec mesečna vadnina s popustom:  25,50 €

15-odstotni popust po ceniku priznamo članom skupnega gospodinjstva, ki ob vpisu predložijo ustrezno dokazilo. Osebe z zelo nizkimi dohodki lahko za določeno obdobje pridobijo od 10 do 30-odstotni popust na osnovno ceno. Višina popusta in njegovo trajanje se določita na podlagi individualnih okoliščin in predloženih dokazil. Popusti se med seboj izključujejo.


Poskusna vadba: 15,00 €

Poskusna vadba se obračuna samo v primeru, da kandidat neposredno (isti dan) po prvi vadbeni enoti sporoči, da z vadbo ne bo nadaljeval, oz. v nadaljevanje vadbe ni sprejet po odločiti izvajalca.

Prvi vpis v vadbeni program je brezplačen. V primeru izpisa in nato ponovnega vpisa obračunamo vpisnino, če je od izpisa preteklo manj kot 180 dni. Cena ponovnega vpisa znaša 50,00 € z DDV. Računi se izdajajo v PDF obliki in odpremljajo po elektronski pošti.


Mesečna vadnina je obrok sezonske vadnine v višini ene desetine. Zato je znesek mesečne vadnine za vsak obračunani mesece vedno enak, neglede na število posameznih vadbenih enot v mesecu, za katerega se obračunava, in neglede na število vadbenih enot, ki se jih vadeči udeleži.


Cenik je bil spremenjen 08.10.2016 in velja do spremembe.